Coroczny przegląd oświetlenia awaryjnego

oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne, podczas sytuacji zagrażającej zdrowiu może uratować nam życie. Realnie wpływa na bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku i pozwala skutecznie wskazać drogę ewakuacyjną na zewnątrz. Do każdego właściciela lub administratora budynku należy dbałość o regularne przeglądy i sprawność całego systemu oświetlania awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne – wymogi

System oświetlenia awaryjnego jest niezbędny i obowiązkowy w każdym budynku. Rozwiązanie to realnie pozwala zabezpieczyć życie ludzkie podczas sytuacji kryzysowych, które mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie osób znajdujących się w danym budynku. Przeglądy oświetlenia awaryjnego powinny być wykonywane zgodnie z okresami, które zostały ustalone przez producenta, nie rzadziej niż jeden raz w roku. Na właścicielach lub administratorach budynku spoczywa obowiązek wykonywania regularnych kontroli.

Jak wygląda przegląd oświetlenia awaryjnego?

Każdy system oświetlenia awaryjnego powinien posiadać dziennik, w którym można zapisywać daty oraz szczegóły związane z daną kontrolą. Jeżeli podczas przeglądu wykorzystujemy automatyczne urządzenia do testowania oświetlenia, przegląd powinien być wykonywany co miesiąc. Codziennie należy jednak naocznie oceniać czy oświetlenie nie jest uszkodzone i nie wymaga konserwacji. Podczas przeglądu oświetlenia awaryjnego, osoba uprawniona sprawdza dziennik i dokumentację instalacji, a następnie sprawdza aranżację oświetlenia w budynku. Roczny przegląd polega na wykonaniu symulacji awarii zasilania podstawowego, dzięki czemu możemy sprawdzić czy wszystkie systemy oświetlenia awaryjnego działają prawidłowo. Więcej informacji na temat przeglądów oświetlenia awaryjnego znajdziesz tutaj: https://pol-poz.pl/oswietlenie-awaryjne-ewakuacyjne-przeglady-techniczne.