Ewakuacja – znaki bezpieczeństwa i pomocnicze wyposażenie ppż.

strażacy gaszący ogień

Znaki bezpieczeństwa bardzo przydają się w ewakuacji np. płonącego budynku. Tego typu znaki i inne systemy bezpieczeństwa pomagają w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji, a co za tym idzie zadbanie, aby wszyscy uczestnicy sytuacji kryzysowej wydostali się cali i zdrowi z budynku. 

 

Znaki bezpieczeństwa 

 

Ewakuacja to nic innego jak przeniesienie lub wyciągnięcie poza strefę zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia. Jeśli ewakuacja ma przebiec sprawnie, musimy się dostosować do paru wytycznych: po pierwsze musimy czytać znaki, jakie są umieszczone np. na klatkach schodowych. Istnieją profesjonalne firmy, które nie tylko zajmują się sprzedażą tego typu znaków bezpieczeństwa, ale też montażem i doradztwem. Dzięki temu wiemy, że znaki na pewno spełniają wszystkie wytyczne, a do tego są umieszczone w odpowiednich miejscach. Wszystkie znaki powinny spełniać normy polskie i europejskie. 

 

Dodatowo firmy jak: https://pol-poz.pl/znaki-bezpieczenstwa nie tylko zajmują sie sprzedażą i montażem znaków, ale też dostarczają instrukcje jak postępować na wypadek pożaru. 

 

Droga ewakuacji 

 

Odpowiednio przeprowadzona ewakuacja uda się tylko, jeśli będziemy się stosować do kilku bardzo ważnych zasad. Nim przejdziemy do ewakuacji musimy ustalić ile osób znajduje się w budynku. Dodatkowo bardzo ważne jest aby sprawdzić stan zdrowia osób, które będziemy musieli ewakuować. Pierwszym krokiem jest ewakuacja osób, które znajdują się w pomieszczeniach, w których wybuchł pożar. Te osoby są najbardziej narażone na poparzenie lub zatrucie się dymem. Kolejnym krokiem jest wskazanie dróg ewakuacyjnych – tutaj ogromna pomocą są właśnie znaki bezpieczeństwa. W razie nieobecności osoby, która odpowiada za ewakuacje, to właśnie znaki bezpieczeństwa będą największa wskazówką dla osób próbujących się wydostać z budynku. 

 

Odpowiednie rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa w budynku, zwłaszcza takim, w którym przebywa dużo ludzi – jest podstawą w dbaniu o ich bezpieczeństwo. Musimy pamiętać o standardach, które powinien spełniać każdy budynek i dbać o pracowników, a także siebie.