Kontrola do pomieszczeń w firmie – jak powinna wyglądać?

Firmowe bezpieczeństwo jest bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy. Powinniśmy więc dobrze o nie dbać. Obecnie bardzo popularne stają się systemy kontroli dostępu do pomieszczeń. Pozwalają mieć pełną kontrolę nad tym, kto wchodzi do danej strefy firmy. Pomagają skutecznie udaremnić próby wejścia do pomieszczenia osobom do tego niepowołanym.

Dane biometryczne

Współcześnie bardzo często stosuje się rozwiązania oparte o dane biometryczne. Pozwalają w pełni określić to, kto może wchodzić do danego pomieszczenia czy strefy firmy. Możemy wykorzystać skan oka, dane biometryczne twarzy lub linie papilarne palca. Użycie danych biometrycznych daje nam pewność, że do pomieszczenia wejdą tylko wcześniej zdefiniowane przez nas osoby. W ten sposób łatwo możemy dbać o bezpieczeństwo w naszym przedsiębiorstwie.

Czy klucze są jeszcze potrzebne?

Kiedy firma zaczyna korzystać z systemu kontroli dostępu do pomieszczeń, może zrezygnować z używania tradycyjnych kluczy. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie. W przypadku tradycyjnych kluczy istnieje możliwość ich kradzieży cy zgubienia. Może też skorzystać z nich nieuprawniona osoba. Jeśli korzystamy z kontroli dostępu opartej o dane biometryczne takie niebezpieczeństwo zostaje wyeliminowane.

Rejestratory na kartę

W naszej firmę możemy również wykorzystać rejestratory na kartę. Każdy pracownik otrzymuje swoją kartę, którą odbija przy wejściu do firmy, a także przy jej opuszczeniu. W ten sposób mamy pełny wgląd do tego, kto znajduje się na terenie naszego przedsiębiorstwa. Dzięki temu chronimy jego bezpieczeństwo. Pracownicy rejestrują również przerwy oraz wyjścia służbowe. Kontrolę dostępu do pomieszczeń możemy więc połączyć z rejestracją czasu pracy. Każda firma może w elastyczny sposób dopasowywać rozwiązania do własnych potrzeb. System kontroli dostępu do pomieszczeń można rozbudowywać razem z rozwijającą się firmą. Współczesna kontrola dostępu do pomieszczeń oferuje rozwiązania zarówno dla małych, średnich, jak i dużych firm, które zatrudniają tysiące pracowników.

Dowiedź się więcej na stronie https://biosys.pl/zaawansowana-kontrola-dostepu