Kursy F-Gazy. Co warto wiedzieć o kursach w Zabrzu?

Kursy zawodowe to dla wielu osób szansa na zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. Dzięki nim mamy szansę zdobyć wiedzę oraz umiejętności, które wyróżnią nas na rynku pracy. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się kursy f-gazy. Ich popularność wynika z licznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, jakie wprowadzone zostały w krajach Unii Europejskiej. Przestrzeganie takich przepisów jest wymogiem nie tylko w polskich, ale też zagranicznych firmach. Co zatem powinniśmy wiedzieć o kursach z zakresu f-gazów? Dlaczego warto zapisać się na taki kurs w Zabrzu?

Dla kogo kurs F-gazy?

Osoby pracujące z f-gazami muszą posiadać odpowiedni certyfikat. Wiąże się to z tak zwaną ustawą o substancjach, które zubożają warstwę ozonową. Weszła ona w życie stosunkowo niedawno, bo w maju 2015 roku. F-gazy są gazami cieplarnianymi i to z tego powodu znalazły się jakiś czas temu na celowniku UE. Celem wspomnianej ustawy jest między innymi zmniejszenie emisji tych gazów do atmosfery, a tym samym ochrona warstwy ozonowej przed niszczeniem. Zgodnie z obecnymi przepisami urządzenia zawierające f-gazy muszą być zarejestrowane, a osoby pracujące z urządzeniami lub instalacjami wykorzystującymi f-gazy zobowiązane są do posiadania stosownego certyfikatu.

F-gazy wykorzystywane są np. w: pompach ciepła, różnych urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych, w gaśnicach, stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej, a także w rozdzielnicach elektrycznych. Kurs f-gazy będzie zatem dedykowany tym osobom, które zajmują się instalacją, konserwacją lub naprawą wymienionych urządzeń.

Jak zapisać się na kurs f-gazy?

Kursy f-gazy prowadzone są w wielu ośrodkach szkolenia zawodowego. Jeżeli zależy ci na wyborze najlepszego, warto zapoznać się z ofertą kursów prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa z Zabrza: https://kursyalfa.pl/kurs-f-gazy/

Dzięki niemu otrzymasz kompleksowe przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do zdania egzaminu. Początkiem szkolenia są intensywne zajęcia teoretyczne, w czasie których zapoznasz się ze wszystkimi niezbędnymi zagadnieniami, które pozwolą ci w przyszłości na sumienne i bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych.