Normy i certyfikaty obuwia i odzieży ochronnej

Przepisy zawarte w Kodeksie pracy określają konkretne wymagania, jakie muszą spełniać środki ochrony indywidualnej, aby mogły być stosowane – czyli wszelka odzież, obuwie ochronne i inne elementy zapewniające bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, która może nieść ze sobą różne zagrożenia. Taką odzież i obuwie robocze ma obowiązek zapewnić pracodawca, ale jeśli pracownik wyrazi chęć, może zakupić ją sam – najlepiej zrobić to korzystając ze sprawdzonego źródła.

Obuwie robocze a certyfikaty

Decydując się na zakup obuwia roboczego musimy zwrócić uwagę na to czy posiada ono odpowiednie certyfikaty.  taką informację można znaleźc bezpośrednio przy specyfikacji produktowej lub skorzystać z zakupu w sprawdzonym sklepie. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup obuwia roboczego od producenta. Wtedy też możemy mieć pewność, że obuwie na pewno jest certyfikowane i wykonane z trwałych materiałów. Obuwie robocze damskie i męskie w bogatym wzornictwie i rozmiarówce znajdziesz na stronie producenta PPO – oferta i obuwia roboczego dostępna tutaj: https://www.ppo.pl

Odzież robocza a odzież ochronna

Odzieżą roboczą jest strój stosowany w pracy, który należy używać ze względu na możliwość uszkodzenia bądź zabrudzenia własnych ubrań np. różnymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia, kiedy różne czynniki powodują szybsze niszczenie odzieży oraz kiedy wykonywane zadanie wymaga zachowania szczególnej czystości bądź należy zachować w miejscu pracy sterylność. Odzież ochronna to zaś odzież, która ma zakryć bądź zastąpić osobisty ubiór pracownika. Taka odzież zabezpiecza przed różnymi zagrożeniami i czynnikami, m.in. mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi i przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.  

 Kategoria I

Wyróżnia się kilka kategorii odzieży ochronnej. Pierwsza kategoria dotyczy odzieży ochronnej, która ma za zadanie ochronić jedynie przed minimalnymi zagrożeniami. Do tej kategorii należy odzież, które kiedyś nazywano roboczą oraz ubrania wykonane z impregnowanych tkanin ochronnych, m.in. z trudnopalnych, pyłochłonnych czy kwasochronnych. Takie ubranie nie musi posiadać żadnych certyfikatów. Kategoria I najczęściej obejmuje odzież, która chroni przed nieszkodliwymi zabrudzeniami (kombinezony, koszule robocze, fartuchy robocze, ubrania drelichowe), lekkimi uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami atmosferycznymi oraz innymi zagrożeniami o niewielkim stopniu szkodliwości.

Kategoria II

Kolejna kategoria obejmuje odzież, która ma za zadanie chronić przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu pracownika i nie powoduje poważnego ani trwałego uszczerbku na jego zdrowiu. Do tej grupy zalicza się m.in. ubranie ochraniająca przed przecięciem (odzież dla pracowników leśnych, fartuchy antyprzecięciowe), odzież i obuwie bezpieczne dla spawaczy, odzież chroniącą przed silnymi substancjami chemicznymi i odzież ostrzegawczą.  

Kategoria III

Ostatnią kategorie obejmuje odzież chroniąca przed poważnymi czynnikami najbardziej zagrażającymi zdrowiu i życiu pracownika. Do tej grupy zalicza się odzież, która ma za zadanie chronić przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i biologicznymi, promieniowaniem jonizującym, przed ogniem i temperaturą powyżej 100 stopni Celsjusza oraz dużymi rozpryskami gorących substancji, a także przed niskimi temperaturami (poniżej 50 stopni Celsjusza). Ta kategoria obejmuje także odzież przeznaczoną do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego, odzież chroniąca przed utonięciem (kamizelki ratunkowe), a także przed przecięciem przez przenośną pilarkę łańcuchową, strumieniem pod wysokim ciśnieniem, przed ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem itd.