Od zera do managera

Zawód managera jest obecnie jednym z pożądanych na rynku pracy. Wiele prywatnych przedsiębiorstw chce mieć u siebie osobę, która będzie skutecznie zarządzać całym zespołem i mieć zdolność motywowania pracowników. Dobry manager w firmie to w firmie skarb, jego dobra praca przekłada się zwykle na wydajność całej firmy, prestiż.

Osób, które chciałby pracować w zawodzie menagera nie brakuje. Jednak chęć to jeszcze nie wszystko. Ważne są jeszcze inne aspekty. Jakie? Kilka cennych rad poniżej.

Predyspozycje osobowościowe

Chcąc zostać dobrym managerem należy posiadać odpowiednie do wykonywania zawodu predyspozycje osobowościowe. Ważne więc, by taka osoba była pewna siebie, potrafiła wykazywać się asertywnością wobec innych. Dobrze jeśli manager posiada tak zwaną  “mądrość życiową” ma w sobie coś dzięki czemu jest w stanie zainspirować swoich pracowników. W tym zawodzie ważna jest również odporność na stres. Dobry manager musi umieć radzić sobie z emocjami, w sytuacji kryzysowej, czasem nawet działać pod presją czasu. Kluczowa w tym zawodzie jest także umiejętność wpływania na innych – tak więc opanowanie metod skutecznego przekonywania.

szkolenia dla managera

Chęć zdobywania wiedzy

Manager to osoba, która musi posiadać szeroką wiedzą z zakresu zarządzania ludźmi, posiadać zdolności psychologiczne. Są to dziedziny w których taka osoba stale musi się kształcić. W końcu manager to ktoś kto ma być pewnego rodzaju autorytetem tylko wiedza i zdolności interpersonalne mogą mu w tym pomóc. Tak więc bez względu na to czy przyszły manager dopiero zaczyna pracować w zawodzie czy też pracuje już wiele lat musi ciągle pracować nad swoim rozwojem. Niezwykle pomocne mogą być tutaj szkolenia dla managerów. Chcąc poszerzyć swoją wiedzę wielu managerów sięga do poradników branżowych w tym przypadku nieoceniony jest evidence based training – zbiór porad dla trenerów. Zaś same szkolenia dla managerów są bardzo przydatnym kompendium wiedzy praktycznej. Na tego typu spotkaniach można podzielić się nie tylko swoją wiedzą ale i swoim doświadczeniem.

Więcej tutaj: http://moderator.edu.pl/.