Stan techniczny oświetlenia ewakuacyjnego

Wyjście ewakuacyjne

Regularne przeglądy techniczne oraz konserwacja elementów oświetlenia ewakuacyjnego mają istotny wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. Prawidłowo działające oświetlenie ewakuacyjne zapewnia przede wszystkim odpowiednią widoczność, a także wskazuje drogę ewakuacyjną w przypadku pożaru.

Oświetlenie ewakuacyjne konserwacja i przegląd

Nad prawidłowym działaniem oświetlenia ewakuacyjnego czuwać powinien właściciel budynku lub administrator, który został do tego oddelegowany i posiada właściwe kompetencje do wykonywania prac konserwacyjnych. Ważnym aspektem jest prowadzenie dziennika, gdzie zapisywane są wszelkie daty i szczególny związane z przeglądem technicznym. Niektóre kontrole odbywają się codziennie i polegają na sprawdzeniu stanu instalacji w sposób wzrokowy. Test wykonywany raz w miesiącu polega na symulacji awarii zasilania. Dokonuje się sprawdzenia oprawy awaryjnej LED, znaki bezpieczeństwa oraz to czy po włączeniu zasilania oświetlenie ewakuacyjne wróci z powrotem do normalnej pracy. Test który jest wykonywany raz w roku wykonuje się przy użyciu automatycznych urządzeń testujących. Przegląd roczny wykonywany jest przez specjalistyczną ekipę, która odłącza podstawowe zasilanie w celu sprawdzenia czy oświetlenie ewakuacyjne się uruchomiło. Następnie mierzone jest natężenie tego oświetlenia oraz porównywane są wyniki z aktualnymi wymogami.

Więcej na temat konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego znajdziesz na stronie: https://pol-poz.pl/oswietlenie-awaryjne-ewakuacyjne-przeglady-techniczne.