Systemy oddymiania i ich przeglądy

systemy oddymiania

System oddymiania, jak wskazuje sama jego nazwa ma służyć oddymianiu budynku podczas uwalniania się dymu, jak i wysokiej temperatury – najczęściej na skutek wybuchu pożaru. Systemy te zaprojektowane są tak, aby działały w pełni automatycznie. Charakteryzują się prostota działania, opartą o siłę grawitacji, podobnie z resztą działa stosowana w znacznej większości budynków wentylacja grawitacyjna. System oddymiania grawitacyjnego jest w pewnym sensie usprawniona wersją wentylacji budynku, która rozpoczyna prace automatycznie po wykryciu dymu lub podwyższonej temperatury. Może być także elementem zwykłej wentylacji budynku. 

Jak działa i z czego składa się system oddymiania?

Jak zostało to zaznaczone we wstępie, systemy oddymiania są grawitacyjne. Nagrzane powietrze, oraz dym są lżejsze od powietrza i unoszą się w górę. Oznacza to, że trzeba umieścić w górnych partiach budynku czy pomieszczeń otwory, które pozwolą wydostawać się trującemu dymowi wydostać się na zewnątrz. Aby to jednak miało miejsce potrzebna jest dostawa świeżego powietrza, która dostarczana jest głównie w dolnych partiach budynku. Tylko wtedy stworzy się naturalny ciąg powietrza, który wypcha dym poza budynek i umożliwi przeprowadzenie ewakuacji czy akcji ratunkowej służb. Wśród elementów, które mogą pojawić się w zautomatyzowanym systemie oddymiania grawitacyjnego są:

  • klapy dymowe,
  • kurtyny dymowe,
  • czujki dymu,
  • centrala systemu,
  • otwory napowietrzające,
  • wentylatory.

Zasada działania jest prosta – czujniki dymu lub temperatury po wykryciu zagrożenia wysyłają centrali sygnał. Centrala wysyła sygnał do klap dymowych, jak i otworów napowietrzających, dzięki czemu te automatycznie się otwierają. W przypadku, kiedy system oddymiania jest wspomagany praca wentylatorów, centrala wysyła sygnał także do nich, aby rozpoczęły swoja pracę. mamy wówczas do czynienia z tzw. mechanicznym systemem oddymiania.

okna oddymiające

Przeglądy i konserwacje

Grawitacyjny system oddymiania należy do urządzeń przeciwpożarowych, dlatego zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów podlegają okresowym przeglądom i konserwacji. Konserwacja ta i przeglądy systemu oddymiania muszą być dokonywane zgodnie z instrukcją obsługi producenta urządzeń, lub zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku. Czynności te wykonywać powinna wykwalifikowana osoba, która sprawdzi poprawność działania systemu, a także dokona lub zleci wykonania niezbędnych napraw w przypadku wykrycia usterek.

PAMIĘTAJ!

Systemy przeciwpożarowe bez przeprowadzenia konserwacji i przeglądów nie gwarantują pełnej ochrony! Brak aktualnych badań powoduje, że budynek nie jest uznany z zabezpieczony, co jest obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkownika. Regularne przeglądy to obowiązek.