Szkoła przysposabiająca do pracy – jakie przedmioty są w niej nauczane?

Szkoła przysposabiająca do pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jak również młodzieży niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w takiej szkole trwa trzy lata i często decydują się na nią absolwenci szkół podstawowych, a dawniej szkół gimnazjalnych. Wiele osób zastanawia się  jednak, jakie przedmioty są w niej nauczane i co trzeba o nich wiedzieć. Właśnie o tym piszemy w poniższym artykule. 

Szkoła przysposabiająca do pracy – odkryj zalety

Wspomniana szkoła to świetna opcja dla młodzieży niepełnosprawnej, bowiem program nauczania został dostosowany specjalnie do ich potrzeb, a także możliwości poznawczych. Nauka to w dużej mierze umiejętność rozwijania kompetencji społecznych i komunikowania. Wiele zajęć zostało zaprojektowanych tak, aby ułatwić wychowankom start w dorosłe życie, jak też codzienne funkcjonowanie. Dużą rolę odgrywa tutaj samodzielność. Dzięki szkole przysposabiającej do pracy uczniowie są lepiej przygotowani nie tylko do podjęcia ewentualnego zatrudnienia, ale też życia. Ma to ogromne znacznie dla ich przyszłości.

Zajęcia obowiązkowe

Szkoła przysposabiająca do pracy (na przykład placówka w Tychach) oferuje nie tylko zajęcia objęte podstawą programową, ale także wiele zajęć dodatkowych. Wśród tych obowiązkowych można wymienić między innymi wychowanie fizyczne i etykę, ale także zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. Tutaj bardzo ważne miejsce zajmuje funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się czy zajęcia rewalidacyjne.

Kolejny blok to zajęcia, które mają na celu przygotowanie uczniów do lepszego startu w dorosłe życie i uczą samodzielności. Tutaj wymienić należy przysposobienie do pracy. Zajęcia z tego przedmiotu odbywają się w specjalnie wyposażonych pracowniach. Są to na przykład pracownia gospodarstwa domowego, pracownia ceramiczna, pracownia krawiecka czy ogrodnicza.  Nie zapomniano również o bardzo ważnych zajęciach artystycznych, jak wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych czy zajęcia kształtujące kreatywność.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są bardzo ważne w szkole przysposabiającej do pracy. To właśnie dzięki nim uczniowie mogą rozwijać swoje indywidualne pasje oraz zainteresowania. Bardzo ważne miejsce zajmują też konsultacje z pedagogiem czy psychologiem. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w różnych zajęciach sportowych, muzycznych czy artystycznych.

Świetnym przykładem szkoły przysposabiającej do pracy jest szkoła Otwarte Okno w Tychach. To nowoczesna placówka edukacyjna, z której ofertą warto się zapoznać: http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/137/szkola/