Tego nie wiedziałeś o sprzętach elektronicznych w domu!

Każde urządzenie elektroniczne, aby zostało dopuszczone do użytku musi przejść odpowiednie testy kompatybilności elektromagnetycznej, w skrócie EMC. O tym, co jest mierzone i jakim badaniom poddawane są urządzenia przeczytasz w niniejszym artykule.

Badania EMC

Testy odporności EMC mierzą zdolność urządzenia do wytrzymania różnych rodzajów zjawisk elektromagnetycznych. Jest to ważne w przypadku towarów konsumpcyjnych sprzedawanych na skalę międzynarodową, a także w przypadku produktów wojskowych, medycznych.

Testowanie pola magnetycznego

Testowanie pola magnetycznego wykorzystuje sprzęt testowy EMC do symulacji skutków pola magnetycznego i zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.
Typowe urządzenia wymagające tego typu testów odporności to monitory CRT, mikrofony elektrodynamiczne i inne.

Badanie spadku napięcia

Jak sama nazwa wskazuje, test spadku napięcia sprawdza wpływ nagłego spadku napięcia lub innej przerwy w zasilaniu na element wyposażenia. Odwzorowuje to skutki awarii zasilania, a także normalnych wahań w sieci zasilającej prądu przemiennego, których może doświadczać urządzenie. W teście spadku napięcia, autotransformator zaczepiany i system testu odporności przeprowadzi serię symulacji obejmujących spadki i spadki o różnej długości i dotkliwości.

Testowanie spadku napięcia służy również do testowania zdolności urządzenia do pomyślnego ponownego uruchomienia po całkowitej awarii zasilania.

Badanie odporności na przepięcia

Przepięcia elektromagnetyczne mogą być spowodowane wieloma czynnikami, w tym pośrednimi uderzeniami piorunów i rutynowymi zdarzeniami przełączania zasilania. Ze względu na zgodność i niezawodność niezbędna jest odpowiednia ochrona przed skutkami przepięć o niskiej częstotliwości na wiele towarów konsumpcyjnych.

Nawet chwilowy wzrost napięcia może prowadzić do wyładowań łukowych, awarii okablowania, uszkodzenia silnika i wielu innych problemów. Symulacja przepięć wymaga użycia specjalistycznego sprzętu testującego EMC, aby potwierdzić, że zainstalowano odpowiednie obwody ochronne, zapewniając, że nie będzie problemów z odpowiedzialnością, gdy produkt trafi na rynek.

Testy odporności

Przeprowadzane testy odporności polegają na symulowaniu potencjalnych zakłóceń z innych urządzeń zasilanych z tej samej sieci energetycznej lub indukcyjnie sprzężonych z jej liniami. Do tego celu można użyć kilku różnych typów sprzętu testującego EMC, w tym CDN , sond BCI i sprzętu do bezpośredniego wtrysku napięcia.

Testowanie odporności na promieniowanie

Testy odporności na promieniowanie ocenia zdolność urządzenia do normalnego funkcjonowania po wystawieniu na działanie różnych źródeł pola elektrycznego. Hałas elektromagnetyczny może pochodzić z różnych źródeł, od telefonów komórkowych i kuchenek mikrofalowych po routery Wi-Fi.

Testy ESD

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) odnoszą się do porażenia prądem selektywnych wyładowań elektrostatycznych (wstrząsów dywanu), które powstają w wyniku nagromadzenia elektryczności statycznej. Te krótkie impulsy energii mogą powodować szereg problemów, takich jak uszkodzenie portu IC, awarie komunikacji, uszkodzenie ekranów LCD i wiele innych.

Testy ESD są wykonywane za pomocą sprzętu testującego EMC, który wytwarza krótki impuls energii, zwykle przy 4kV i 8kV. Sprzęt testowy jest wyposażony w końcówki naśladujące bezpośredni kontakt i transmisję powietrzną ładunku.

Testowanie EFT

EFT — elektryczne szybkie stany nieustalone — testowanie replikuje zakłócenia spowodowane przełączaniem obciążenia indukcyjnego w sieci energetycznej. Generator impulsów służy do naśladowania skutków, jakie przełączniki elektryczne, silniki i przekaźniki, stateczniki do lamp fluorescencyjnych i inne typowe przyczyny stanów nieustalonych mogą mieć na testowane urządzenie. Niewłaściwe uziemienie lub przesyłanie sygnału wspólnego może prowadzić do awarii, uszkodzeń wewnętrznych, problemów z urządzeniami pomocniczymi, problemów z komunikacją i nie tylko.

Więcej na temat badań zaburzeń przewodzonych http://www.w2.bydgoszcz.pl/