Zastosowanie ścian przeciwpożarowych a kwestie prawne

Zadaniem ściany przeciwpożarowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia. Wydzielają one tzw. strefy pożarowe. To sprawia, że w razie wybuchu pożaru ogień nie będzie mógł tak łatwo się przenosić między strefami danego budynku, a jednostki straży pożarnej mogą dzięki nim w sposób efektywny prowadzić działania ratownicze.

Ściany przeciwpożarowe, a przepisy budowlane

Ściany przeciwpożarowe oraz strefa pożarowa muszą spełniać określone wymagania, które są opisane w przepisach budowlanych. W przypadku strefy pożarowej jest to rozporządzenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dotyczące określenia stref pożarowych. Według definicji, to strefę pożarową stanowi część budynku, która jest oddzielona od innych części elementami tzw. oddzielenia pożarowego. Z tym zagadnieniem nieodłącznie związane jest pojęcie klasy odporności pożarowej danego budynku. Klasa odporności pożarowej budynku oznaczona jest literami A, B, C, D, E zaś klasa odporności ogniowej ścian to REI 60, REI 120 i REI 240.

Ściany oddzielenia pożarowego w budynkach mieszkalnych

Dużym wyzwaniem jaki stoi przed inwestorami budowlanymi jest ściana oddzielenia pożarowego w tak zwanych bliźniakach i szeregowcach, a więc w budynkach mieszkalnych, które posiadają minimum jedną wspólną ścianę. Pojawią się pytania związane ze sposobem budowy takich ścian oraz zasadności ich budowy. Wątpliwości mają szczególnie ci, którzy zdecydowali się na zabudowę bliźniaczą w technologii szkieletu drewnianego.

Prawo w takich sytuacjach jest jednoznaczne. Ściana oddzielenia pożarowego jest konieczna, a przepisy definiują dodatkowo jak powinna ona być zabudowana i jakie materiały powinny być użyte. Wedle nich ściana oddzielenia przeciwpożarowego musi mieć własny fundament lub strop oparty na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany oraz musi być wysunięta poza lico ściany zewnętrznej budynku.

Można także na całej wysokości danej ściany zewnętrznej budynku zastosować pionowy pas z materiału ognioodpornego, która będzie posiadać klasę odporności ogniowej E I 60. Przepisy dodatkowo regulują także sytuację, która dotyczy budynków o dachach z materiałami, które mogą rozprzestrzeniać ogień oraz z takimi na których znajdują się świetliki i klapy dymowe.

Dowiedz się więcej na blogu o tematyce przeciwpożarowej: https://sklep-ppoz.pl/pl/n/list.