Czujniki gazów wybuchowych a bezpieczeństwo

kocioł gazowy do mieszkania

W budownictwie stosuje się bardzo dużą liczbę zabezpieczeń, głównie przed włamaniem. Coraz więcej inwestuje się w systemy monitoringu, w zabezpieczenia antywłamaniowe, alarmy i inne wyrafinowane systemy, które powodują, że w domu możemy poczuć się znacznie bezpieczniej. Jednak często zapomina sie o niebezpieczeństwach czyhających wewnątrz obiektu. Przykładem takich zagrożeń jest np. wydzielający sie tlenek węgla lub gazy wydostające się z nieszczelnej instalacji lub urządzenia. 

Potencjalne zagrożenie w sezonie grzewczym

Sezon grzewczy to okres, kiedy intensywnie eksploatowane są urządzenia grzewcze, kotły, piece, grzejniki, które zasilane są paliwem stałym lub płynnym. Spalanie się paliwa powoduje powstanie tlenku węgla, który jest śmiertelnym zagrożeniem dla osób przebywających w domu. W sezonie grzewczym jego obecność w domach jest znacznie wyższa i kwestia ta musi podlegać kontroli. Dziś jednak skupimy się na innym zagrożeniu jakim jest gaz wybuchowy, głównie gaz ziemny. Jego wysokie stężenie w pomieszczeni może wywołać eksplozję w momencie pojawienia się ognia czy iskry. Zagrożenie zatem jest bardzo poważne, tylko skąd możemy wiedzieć czy w pomieszczeniu pojawia się gaz wybuchowy?

kuchenka na gaz ziemny
W domach najczęstszą przyczyną wycieku gazu jest kuchenka gazowa i instalacja doprowadzająca do niej gaz.

Na szczęście do gazu ziemnego dodawana jest substancja zapachowa o charakterystycznym, silnym zapachu. Gdyby nie ona, nie moglibyśmy wyczuć pojawienia się bezwonnego gazu ziemnego. Jednak co w przypadku, kiedy gaz ulatnia się w nocy, kiedy wszyscy śpią, lub podczas nieobecności mieszkańców? Wówczas najlepszym sposobem będzie zainstalować w pobliżu instalacji gazowej i urządzenia zasilanego gazem czujnik gazowy. Odpowiedzialny on będzie za wykrywanie pojawiającego się w powietrzu gazu. Wykrycie może nastąpić już na bardzo wczesnym etapie, co umożliwia szybką reakcję. Czujnik po detekcji gazu generuje głośny sygnał dźwiękowy, celem ostrzeżenia. Istnieją także bardziej zaawansowane urządzenia, które po wykryciu gazu oprócz sygnału dźwiękowego, wysyłają sygnał do elektrozaworu i automatycznie odcinają napływ gazu

licznik gazu
Nieszczelność może także pojawić się przy łączeniu elementów instalacji gazowej.

Co zrobić kiedy czujnik wykryje gaz?

Jeśli czujnik gazu wykryje go i zasygnalizuje to dźwiękiem, trzeba natychmiast zakręcić zawór gazu, przewietrzyć mieszkanie i skontaktować się z pogotowiem gazowym, który przyjedzie na miejsce i sprawdzi dokładnie który element instalacji lub urządzenia odpowiedzialny jest za wyciek gazu. Następnie po przeprowadzeniu badania specjalnym czujnikiem zlokalizowana zostanie nieszczelność i naprawiona. W przypadku, kiedy czujnik spowodował automatyczne odcięcie gazu, wystarczy skontaktować się z serwisem czy pogotowiem gazowym, aby dokonała stosownego przeglądu i naprawy.

Kwestii związanych z gazem nie możemy bagatelizować. Jest to gaz wybuchowy i nie można dopuścić do jego nadmiernego wydostawania się poza instalację do pomieszczeń. Pamiętać także trzeba przy okazji o sprawnym działaniu wentylacji, która przyczynia się do przerzedzania się gazu w mieszkaniu, jeżeli taki się pojawi, minimalizując odrobinę ryzyko wybuchu.