Dlaczego zajęcia terapeutyczne w szkole są tak ważne?

W polskich szkołach coraz więcej uczniów wymaga specjalnego wsparcia, aby sprostać szkolnym obowiązkom. Właśnie z tego względu tak ważne jest to, aby w placówkach edukacyjnych byli zatrudnieni specjaliści, którzy prowadzą odpowiednie zajęcia terapeutyczne. Powinny być one uwzględnione w planie wszystkich tych szkół, gdzie znajdują się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Możemy tu wymienić szkoły państwowe, szkoły prywatne, szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, ale także szkoły przysposabiające do pracy.

Co trzeba wiedzieć o zajęciach terapeutycznych?

Przede wszystkim każdy rodzic, który posyła swoje dziecko na zajęcia terapeutyczne, musi wiedzieć, że takie zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę ze specjalnymi uprawnieniami. Wśród takich osób możemy wymienić pedagoga szkolnego, psychologa bądź też terapeutę. Uczniowie na zajęcia terapeutyczne są najczęściej kierowani przez wychowawcę klasy po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody przez rodziców.

Dużą zaletą zajęć terapeutycznych (Katowice i inne miasta, w których znajdziemy szkoły specjalne) jest to, że są one prowadzone w małych grupach lub indywidualnie. Dzięki temu nauczyciel może szybko poznać uczniów, z którymi pracuje. Ich mocne i słabe strony, potrzeby, a tym samym prowadzić zajęcia terapeutyczne w najbardziej efektywny sposób. Takie zajęcia terapeutyczne znajdziemy na przykład w prywatnej szkole Otwarte Okno w Tychach: http://www.otwarteokno.edu.pl/strony/155/terapie/

Dla kogo przeznaczone są zajęcia terapeutyczne?

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są przede wszystkim dla tych dzieci, które mają zaburzenia zachowania, a przez to problemy w kontaktach społecznych i nauce. Nie jest to jednak jedyny przypadek. Skierowanie na zajęcia terapeutyczne odbywa się często na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która po dokładnej diagnozie dziecka, decyduje o tym, czy skierować je na wspomniane zajęcia.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są do czasu, aż zdiagnozowane problemy znikną lub też zostaną ograniczone do tego stopnia, że nie będą przeszkadzać uczniowi w sprawnym funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i poza nim. Wczesne rozpoznanie problemu ucznia pozwoli na szybkie rozpoczęcie skutecznych zajęć terapeutycznych, które pozwolą w przyszłości uczniowi sprawnie funkcjonować w środowisku oraz radzić sobie ze szkolnymi obowiązkami.