Pojęcia, które powinny znać osoby rozważające fotowoltaikę

Panele fotowoltaiczne

Chaos pojęciowy, jaki występuje w polskiej literaturze, wymaga jednoznacznego zdefiniowania, nazwania elementów systemów fotowoltaicznych, tak, by określenia były jednoznaczne oraz zgodne z ustawami, rozporządzeniami i fachową literaturą światową.

Objaśnienia pojęć w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 o OZE

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 478) o odnawialnych źródłach energii:

Falownik jest to przekształtnik prądu stałego na prąd przemienny (DC–>AC).
W instalacjach fotowoltaicznych, falownik przekształca prąd stały, powstały w modułach fotowoltaicznych na prąd przemienny o parametrach zgodnych z parametrami odbiorników
i sieci elektrycznej. Falownik, obok modułów, jest drugim najistotniejszym elementem instalacji PV.

Mikrofalownik to falownik współpracujący z jednym modułem fotowoltaicznym.
Moduł to integralne, zamknięte hermetycznie urządzenie, które składa się
z ogniw fotowoltaicznych, zdolne do wytwarzania prądu stałego, pod wpływem promieniowania świetlnego. Bardzo często moduł fotowoltaiczny błędnie jest określany mianem panelu.

Panel to zestaw składający się z modułów.

Więcej informacji uzyskasz podczas szkolenia Systemy Fotowoltaiczne.