Systemy sygnalizacji pożaru – gdzie powinny być stosowane?

Wymóg stosowania systemów sygnalizacji pożaru jest wymagany w wielu rodzajach budynków. Nie każdy wie, ich rodzaje są jasno wskazane w stosownym rozporządzeniu. O jakich miejscach mówi pismo z 7 czerwca 2010 roku?

Czym są systemy sygnalizacji pożaru?

Systemy sygnalizacji pożaru, w skrócie SSP, jest zbiorem współgrających elementów, wykrywających pożar, wszczynającymi alarm, samoczynnie zawiadamiającymi straż pożarną albo wykonują inne działania mające na celu zmniejszenie skutków pożaru. Więcej informacji na temat samych systemów i jego elementów do przeczytania na stronie https://www.fonex.pl/kategorie/satel-system-sygnalizacji-pozaru-242.html.

Gdzie powinny być wykorzystywane systemy sygnalizacji pożaru?

Stosowanie systemów sygnalizacji ostrzegających przed pożarem nie jest kwestią wyboru, ale bezpieczeństwa i troski o życie, dlatego powinny być one wykorzystywane w przestrzeniach zamkniętych, zwłaszcza gdy są przeznaczone do użytku publicznego.

Na temat wymogu stosowania SSP mówi Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. W artykule 28 tej ustawy, ustępie pierwszym przeczytać możemy w jakich budynkach stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane.

Wśród rodzaju budynków wymieniane są m.in.:

  • budynki handlowe lub wystawowe (o określonej wielkości sprecyzowanej również w ustawie);
  • ośrodki kultury, takie jak kina powyżej 600 miejsc i teatry powyżej 300,
  • budynki służących celom gastronomicznym powyżej 300 miejsc (co za tym idzie duże sale bankietowe i weselne);
  • sale widowiskowe i sportowe powyżej 1,5 tys. miejsc;
  • szpitale, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i domy opieki społecznej;
  • duże zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
  • stacje metra i stacje kolei podziemnych;
  • dworce i lotniska;
  • banki i biblioteki

i wiele innych.

Z pełną listą budynków, polecamy zapoznać się na stronie http://isap.sejm.gov.pl